ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับวัดเก่าโบราณและเทศบาลแสนสุข

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงเช้าอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 0.5%) ที่ทางภาควิชาฯผลิตไปมอบให้แม่ครัวที่วัดเก่าโบราณ เพือนำไปใช้ประโยชน์ภายในวัด เนื่องจากพร...

ประกาศวันที่ : 17 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แสนสุข

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แสนสุข ขนาด 500 ml. จำนวน ๑๕๐ ขวด โดยมี ร.ต.อ.ศักดา วัฒนากลาง รองสารวัตรปราบปราม สภ.แสนสุขเป็นผู้รับมอบ และในช่วงบ่ายได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร...

ประกาศวันที่ : 16 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมืออนามัยให้กับกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมืออนามัยให้กับกองกิจการนิสิต โดยมอบให้กับคุณธันยมัย บุศย์น้ำเพชร จำนวน 10 ลิตร เป็นผู้นำไปติดตั้งตามจุดต่าง ภายในหอพักกองกิจการนิสิต ในช่วงมาตรากา...

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
ไม่พบข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 1 จากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562เป็นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก หากนิสิตท่านใดสนใจศึกษาต่อระดับป.โท และ ป.เอก ในด้านโลหะการ และต้องการรับทุนเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่อาจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค (ระเบียบการสมัครดังเอ...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องด้วย สํานักงานจังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท Kazumi Seisakusyo Co. Ltd., จัดทําโครงการ Toyama International Student Prefectural Scholarship ปีที่ 5 มอบทุนการศึกษาให้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชาวไทย 1 ทุน คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Techโครงการ TAIST-Tokyo Tech เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่...

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ข้อมูลศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงในข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมีเมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่น/...

ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2559นายธนากร วุฒิเสนเกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.73 ประจำปีการศึกษา 2560นางสาวภูนิตา ใหญ่กว่าวงศ์ เกียรตินิยม อันดับ 1(เหรียญทอง)เกรดรวม 3.60 นายสุเมธ เผ่าชูเกียรตินิยม อันดับ 2เกรดรวม 3.38 นางสาวปรางทิพย์ เ...

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือหลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษา(ระยะเวลา 4 เดือน) บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะว...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี

วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บริษัท SCG รับสมัครงาน

Career RoadshowSCG เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ป.ตรี, ป.โท เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทในปี พ.ศ. 2563ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70หากใครสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สมัครเลยhttps://for...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/เคมี รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้ายครับ

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กิจกรรม

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮโดรเจนเปอร...

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงเช้าอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำ...

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แ...

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับ สภ.แสนสุข ขนาด 500 ml. จ...

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวด...