ปฏิทินการดำเนินงานระบบฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงานระบบฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓) และการฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( ระหว่างวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓) รายละเอีย...

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

TIChE-2020

The 29th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2020)รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>http://tiche2020.tiche.org/

ประกาศวันที่ : 11 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ฝึกงานภาคฤดูร้อน 2562 และฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น 2563

นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกงาน ภาคฤดูร้อน 2562 และฝึกสหกิจศึกษา ภาคต้น 2563 ขอให้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึก M คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี
ไม่พบข้อมูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ ...

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Photoshop เบื้องต้น” สำหรับนิสิต รุ่นที่ 1 จากวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562เป็นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติก...

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2563 

ประกาศวันที่ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช

"กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช" มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ (จำนวน 2 ทุนๆ ละ 50,000 บาท (นิสิตต้องกำล...

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : โสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ข้อมูลศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน อนุเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงในเว็บไซต์www.chemeng.buu.ac.thเมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่น...

ประกาศวันที่ : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บัณฑิตเกียรตินิยม

บัณฑิตเกียรตินิยม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2559-2561

ประกาศวันที่ : 2 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือหลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษา(ระยะเวลา 4 เดือน) บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี) มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะว...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี

วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ...

ประกาศวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บริษัท SCG รับสมัครงาน

Career RoadshowSCG เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ป.ตรี, ป.โท เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทในปี พ.ศ. 2563ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70หากใครสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สมัครเลยhttps://for...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล/เคมี รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบท้ายครับ

ประกาศวันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

กิจกรรม

ตรวจประเมินความพร้อมด้านมาตรฐา...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ตรวจประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี===...

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคม...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ ...

โครงการบรรยายเกี่ยวกับโปรแกรม ...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบรรยายเกี่ยวกับโปรแก...