โครงการบรรยายพิเศษ "Going with...

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 -11:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 2 ตึก ...

เยี่ยมชม บริษัทพีทีที แอลเอ็นจ...

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนิสิตเข้าเยี่ย...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนัก...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมแนะแ...

เยี่ยมชมบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมั...

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนิสิตเข้าเยี่ย...

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกา...

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-14:00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ...

Open House Engineering Worksho...

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม Open House Engineerin...

การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการอบ...

การอบรม หัวข้อ “Synchrotron Ra...

กลับมาแล้ว...กับการอบรมเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Synchrotron Radiation Applications)..ซินโครตรอน โดยฝ่ายสถานีวิจัย และมหาว...

ประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาส...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดประช...